EuroGenTec

Dispenseringservice

Med vår dispenseringservice från Eurogentec får du färdiga användningslösningar (en blandning av primers, prob och eventuellt mastermix) enligt din in-house-design.

Med vår dispenseringstjänst från Eurogentec får du färdiga användningslösningar (en blandning av primrar, prober och eventuellt mastermix) skickade till dig enligt dina specifikationer och in-house design. Du behöver således inte spendera tid på att planera inköp och skapa användningslösningar, och du betalar endast för det faktiska antalet reaktioner som körs per analys.

Om ni är ISO 15189/ISO 17025-ackrediterade kommer tjänsten att förenkla era rutiner.

Antibiotikaresistens

Fördelar med dispenseringstjänsten:

 • Flexibilitet: Både singleplex och multiplex analyser kan dispenseras, antingen i fryst eller frystrorkat format.
 • Enkelhet: Få din in-house mix som en färdig användningslösning i rör, plattor eller remsor. Spara tid och tillsätt bara din prov!
 • Hög kvalitet: Produktion i ISO 8 renrum enligt spårbara processer som förenklar ISO 158189 -ackreditering och IVDR-certifiering.
 • Kostnadseffektivitet: Minska arbetsbelastningen och avfall av reagenser.
 • Pålitlighet: Många rapporterar bättre reproducerbarhet, även för komplexa och lågvolymanalyser.
 • Spårbarhet: Få dina produkter med dokumentation och QC-frisättning rapport.

Projekt plan, överblick

FormatLayoutDedikerad projekt kod
 • Fryst eller frystrorkat (Lyophilized)
 • Rör, remsor eller plattor
 • Kundanpassad mängd
 • Paneler
 • Syndromiska paneler
 • Multiplex eller singleplex
 • Lasermärkning
 • Bar-kodning, märkning

När projektet är definierat kan du enkelt återbeställa din kundanpassade in-house användningslösning.

Projektplan, steg-för-steg

Med över 30 års erfarenhet av att tillhandahålla molekylärbiologiska reagenser och tjänster kan EuroGenTec (EGT) hjälpa dig från FoU-stadiet till leverans av rutinanalyser. I samarbete med BioNordika kommer deras dedikerade projektledare och tekniska experter ge dig råd om design, utveckling och produktion av dina anpassade analyser. Alla projekt hanteras under fullständig konfidentialitet. På begäran utförs en sekretessförbindelse i de inledande stadierna av kommunikationen.

 

 1. Start Vi granskar och analyserar ert projekt tillsammans.
 2. Specifikationer Tillsammans definierar vi projektets specifikationer, inklusive tekniska detaljer (vilket format som är bäst), kvalitetsstandarder och vilket leveransavtal som passar er bäst.
 3. Offert Baserat på de definierade specifikationerna lägger vi fram en offert för en testbatch och en huvudbatch.
 4. Validering av reagenser Innan produktionen av testbatch får ni testa och validera reagenserna från Eurogentec i ert eget upplägg och ert eget laboratorium, med teknisk support från BioNordika och Eurogentec.
 5. Testbatch Vi producerar en testbatch enligt det överenskomna upplägget, som måste godkännas av kunden innan vi producerar huvudbatchen.
 6. Produktion av huvudbatch Efter validering och godkännande från er kommer Eurogentec att producera huvudbatchen. Den har oftast en hållbarhet på 6 månader till ett (1) år.
 7. Leverans Ni får användningslösningen enligt de överenskomna specifikationerna.

Miguel Larguinho, PhD

Diagnostics, Biotech&Pharma

+46 (0)8 588 931 29

miguel.larguinho@bionordika.se

Miguel Larguinho, PhD

Kontakta oss - Dispenseringsservise