Behandling av Personliga Uppgifter hos BioNordika

BioNordika värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina uppgifter. Vi samlar in och sparar information om dig endast för att kunna fullgöra de tjänster, service och produkter som vi enligt ingångna avtal eller kundförhållande har med varandra.

Ansvarig och kontakt

BioNordika ansvarar för de personliga uppgifter vi samlar in om dig och är därför personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

BioNordika (Sweden) AB
Organisationsnummer: 556367-7912
Berzelius väg 13
171 65 Solna
info@bionordika.se

Insamlad personlig information efter samtycke

Vi hanterar inte privatpersoner och samlar därför endast in information om dig som rör ditt arbete. Personligt identifierbar information kan till exempel innehålla ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress. Även arbetsrelaterade information kommer att samlas in. Vi samlar inte in uppgifter om etnicitet, religion och/eller sexualitet. Vi tillåter inte användning av betalkort (betalkort och / eller kreditkort), och betalning av våra tjänster kan endast göras via faktura till ett giltigt CVR- eller EAN-nummer. Därav samlas inte heller den typen av information in.

Annan information som noteras inkluderar typ av webbläsare, typ av operativsystem och domännamnet på webbplatsen varifrån du gick in på BioNordikas webbplats. Informationen sammanställs för att ge en bred demografisk information vilket ger oss möjlighet att administrera webbplatsen, analysera statistik och erbjuda bättre service.

Vi kommer alltid att försöka få ditt samtycke till den information vi samlar in innan vi behandlar den.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vår utgångspunkt är att vi inte ska behandla mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Du har rätt att vägra oss användning av personlig information om dig för marknadsföring. Alla samtycken kan återkallas av dig när som helst genom att kontakta info@bionordika.se 

Vi skyddar dina uppgifter

Vi upprätthåller fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från oönskad, obehörig eller olaglig åtkomst, obehörig kopiering, användning, bearbetning, publicering, ändring, överföring, förlust eller förstörelse.

Lagring av personlig information

Vi lagrar personlig information om dig under den period det är relevant för gällande lagstiftning, liksom vad som krävs för att avtalet med dig ska slutföras.

Utlämnande av personliga uppgifter

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.

När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina uppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten och upplevelsen du har på vår webbplats. En cookie är en textfil som webbplatsens servrar placerar på besökarens dator. Denna information hjälper oss att kontinuerligt få information om det totala antalet besökare på webbplatsen och vilka typer av webbläsare och operativsystem som används av vår besökare.

Under inga omständigheter kommer vi att använda denna information för att personligen identifiera besökare eller jämföra informationen med personlig information som tillhandahålls frivilligt på eller via webbplatsen. Du kan vägra att acceptera kakor genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig avvisa skapandet av cookies. Om du väljer det här alternativet kanske du dock inte kommer åt vissa delar av vår webbplats.

Följande cookies används av BioNordika: En sessionscookie som identifierar sessionen mellan klient och server och en cookie som samlar in statistik om hur besökare navigerar på webbplatsen.